Milieu

Toegewijd bijdragen aan de bescherming van ons milieu.

Juist bij de productie van plastic verpakkingen moet meer dan ooit rekening worden gehouden met het milieu.

Onze bedrijfstak heeft een groot aantal initiatieven ontplooid om de invloed van de verpakkingen op het milieu kleiner te maken en Bell Packaging is daarin nog verder gegaan door de hoeveelheid afval tijdens de productie te verlagen en de recycling na gebruik te intensiveren.

Als onderdeel van onze afvalregistratie kunnen alle verpakkingen die wij produceren voorzien worden van het relevante SPI codenummer, dat het materiaaltype identificeert, hetgeen zeer belangrijk is voor de recycling.

Wij onderzoeken ook doorlopende nieuwe materialen om aan de milieueisen van morgen te voldoen, waaronder ook biologisch afbreekbare materialen.

Milieubeleid

Het is onze vaste intentie om continu te streven naar een minimalisering van de negatieve invloeden op het milieu zonder concessies te doen aan de kwaliteit en de hoge normen die wij stellen en die onze klanten associëren met ons bedrijf.

 

Email us Contact us